Czym charakteryzuje się doradztwo prawne?

Doradztwo prawne to termin, który często jest używany w dwóch kontekstach. Czasami wszyscy adwokaci są określani jako doradcy prawni, ze względu na specyfikę ich podstawowych obowiązków zawodowych. Doradzają klientom dostosowując się do ich specyficznych sytuacji oraz pomagając w przestrzeganiu pewnych zasad etycznych. Określenie to jest również używane w węższym znaczeniu, przede wszystkim w odniesieniu do prawników, którzy zamiast pracy dla firm prawniczych są zatrudniani indywidualnie przez różne organizacje, takie jak agencje rządowe, stowarzyszenia handlowe czy korporacje. Prawnicy często są ekspertami w specjalnościach prawnych mających bezpośredni wpływ na pracę swoich organizacji.

Obowiązki etyczne doradcy prawnego

Osoby praktykujące doradztwo prawne muszą udzielać klientom rzetelnych porad, które uwzględniają czynniki moralne, ekonomiczne, społeczne i polityczne oraz mogą mieć wpływ na problemy klienta. Prawnicy proszeni są o wsparcie dla klientów, gdy wymagana jest konsultacja z profesjonalistą z innego obszaru, np. psychiatrą lub księgowym. Prawnicy muszą pomagać klientom w poszukiwaniu rozwiązań alternatywnych wobec kosztownych procesów sądowych, takich jak mediacja, w przypadku gdy opcja ta byłaby właściwa. Wszyscy adwokaci, zatrudnieni przez kancelarię lub organizację, muszą przestrzegać odpowiednich krajowych i państwowych kodeksów etyki.

Doradca wewnętrzny

Adwokaci zatrudnieni przez organizacje zamiast pracy dla kancelarii prawnych są czasami określani terminem doradców wewnętrznych. Często pracują w departamencie prawnym organizacji, razem z innymi adwokatami. Profesjonalista pracujący dla korporacji jest również często określany jako „doradca korporacyjny”. Obowiązki doradców prawnych różnią się w zależności od rodzaju organizacji, która ich zatrudnia. W wielu przedsięwzięciach korporacyjnych lub non-profit doradcy prawni funkcjonują tak, jakby ich organizacja była klientem uzyskanym przez firmę prawniczą. Odpowiadają na pytania prawne osób na wielu szczeblach organizacji, przeglądają umowy i inne dokumenty prawne, a czasami nadzorują pracę innych adwokatów działających w ich departamencie prawnym organizacji. Mogą również prowadzić postępowania sądowe w ich organizacji.

Dodaj komentarz