W jakich sprawach uzyskać można doradztwo prawne?

Doradztwo prawne skierowane jest nie tylko do małych i średnich przedsiębiorstw, ale także klientów indywidualnych. Z usług specjalisty warto skorzystać przy okazji bardzo wielu sytuacji. Wbrew pozorom prawo obecne jest nawet przy wykonywaniu różnych codziennych czynności i działań. Polskie prawo ulega ciągłym modyfikacjom, dlatego działanie na własną rękę oraz podejmowanie nieprzemyślanych decyzji może przynieść wiele nieoczekiwanych konsekwencji. Doradcy prawni świadczą swoje usługi w wielu aspektach prawnych. Mogą być również zaangażowani w prowadzenie księgowości, rozliczeń, postępowań podatkowych oraz spraw karnych.

Doradztwo rodzinne i administracyjne

Doradztwo prawne pozwala na rozwiązanie problemów związanych z rozwodami, przyznawaniem alimentów, separacją, opieką nad dziećmi czy podziałem majątku. Wiele spraw trafiających do Sądu Rodzinnego dotyczy także postępowań w sprawie nieletnich, chociażby związanych z podejmowaniem nauki czy naprawieniem wyrządzanych szkód. Doradztwo prawne może okazać się niezbędna także w przypadku spraw administracyjnych, czyli dotyczących organów działalności publicznej oraz związanych z nimi stosunków społecznych. Doradztwo prawne może się okazać pomocne w przypadku przygotowywania pism procesowych i skarg administracyjnych, a także pism urzędowych i opracowań wniosków przesyłanych do administracji. W każdym przypadku kluczowe jest przede wszystkim zwrócenie się do wykwalifikowanego specjalisty.

Doradztwo cywilne

Doradca prawny może również rozwiązać problemy z zakresu spraw ściśle nawiązujących do prawa pracy i prawa gospodarczego. Doradztwo polega na regulowaniu relacji osobowych i majątkowych pomiędzy prawnymi podmiotami.

Pomoc prawnika jest niezbędna w przypadku dochodzenia skomplikowanych roszczeń na tle prawnym, dotyczących na przykład zwolnień dyscyplinarnych, zalegania z wynagrodzeniem czy udzielenia bezpodstawnego wypowiedzenia.

Pomoc prawna może być konieczna także przy staraniu się o odszkodowanie za zastraszanie lub nękanie przez pracodawcę, a także realizowaniu innych działań przeciw ubezpieczycielom. Sprawy cywilne dotyczą również praw autorskich i prawa do nazwiska. Doradztwo prawne pozwala w ich zakresie chronić dane osobiste klientów.

Dodaj komentarz